Zamek królewski na Wawelu

Wawel to nazwa wzgórza wapiennego. W XI w. główny gród Wiślan.
Zamek Królewski w Krakowie wyb. XI-XII w., siedziba królów Polski.
W 1606r. Zygmunt III Waza przeniósł dwór i stolicę do Warszawy.
Podczas zaborów w XIX-XX w. znajdowały się tu koszary austriackie.
W międzywojniu na zamku urzędował prezydent RP Ignacy Mościcki.
Od 1945 r. Wawel pełni funkcję muzeum Państwowych Zbiorów Sztuki.

Skomentuj