Fotograf

Fotograf, thriller, 2015, Pl; scen. i reż. Waldemar Krzystek
Sinkina: Musimy znaleźć siostrę Koli.
filmweb.pl - recenzje filmu
Kwiatkowski: Jest w Irlandii.
Kola Sokołow mówił, używając głosów ludzkich. Nikt nie znał jego własnego głosu.
Kola/Lebiadkin: Otwórz drzwi!
stopklatka.pl - recenzje filmu
Sinkina: Już otwieram.