Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2015

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze już 23 raz (od 1993 r.).
O: Dziękujemy!
Turniej pokazała TVP
N(aród): Dziękujemy!
Organizacja charytatywna Jerzego Owsiaka zasili oddziały geriatryczne w nowy sprzęt.
O: Zapomnieliśmy o tych oddziałach!
N: A rząd dorzucił coś?!